Cercador

Establiments / Equipaments adherits

  • Inici
  • >
  • Avís legal o condicions d'ús
Comparteix a:

Avís legal o condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA informa que és titular del lloc web http://www.nopucesperar.cat. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA informa de les següents dades:

 

El titular d'aquest lloc web és ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA, amb CIF G60111515i domicili social a C. PERE VERGES 1 PLANTA 9 DESPATX 6 08020, BARCELONA, inscrita en el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya con número 13758, secció 1a del Registre d’Entitats de Barcelona. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: accucat@gmail.com

 


USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA atorga la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:


- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA per a l'accés a certs continguts o serveis oferts per la web.
- L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.


ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.


MODIFICACIONS

ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant en allò referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran inclosos en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: C. PERE VERGES 1 PLANTA 9 DESPATX 6 08020, BARCELONA.
Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA. Seran per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.


Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA.


L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA.


ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA té el seu domicili a Barcelona, Espanya.