Cercador

Establiments / Equipaments adherits

Comparteix a:

El projecte

El projecte "No Puc Esperar!"

NO PUC ESPERAR!®  és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones que necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no contagiós.

Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure.

Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això  pot suposar una minva de la seva qualitat de vida. 

L'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) emet les targetes NO PUC ESPERAR! perquè aquests pacients les utilitzin, però són els metges de les Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu dels Hospitals Col·laboradors qui les lliuraran als seus pacients quan ho considerin necessari. Les targetes són gratuïtes i no són nominals, però estan numerades per a seguir un control de lliurament. 

Des d'ACCU Catalunya s'arriba a acords de col.laboració amb establiments i equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera gratuïta i el més ràpidament possible  als portadors de les targetes NO PUC ESPERAR!

Per això, és fonamental la col.laboració de diferents sectors:

 1. Equips mèdics d´Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu dels Hospitals Col·laboradors que lliuren les targetes NO PUC ESPERAR! als pacients que la necessiten.
 2. Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i també informin sobre aquest problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments al projecte,  i promoguin l'adhesió d'associacions i establiments a NO PUC ESPERAR!
 3. Gremis i Associacions de Comerciants i Hostaleria, Col·legis i Entitats disposats a facilitar l'entrada ràpida i gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la difusió del projecte entre els seus associats.
 4. Voluntaris que difonguin el projecte i que col.laborin en les tasques administratives i de suport.

   

NO PUC ESPERAR! és un projecte que té dues finalitats:

 • Facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol lloc i sempre que ho necessitin.
 • Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les necessitats que tenen qui les pateixen.

D'aquesta manera, NO PUC ESPERAR! contribueix significativament a millorar la qualitat de vida d'aquests pacients.

Per facilitar la implementació del projecte i la localització dels lavabos adherits comptem amb aquest web, que conté tota la informació del projecte i la ubicació dels hospitals col·laboradors, ajuntaments, equipaments, associacions i establiments adherits a la campanya “No puc esperar!”. També disposem d’una aplicació per a dispositius mòbils que localitza tots els lavabos adherits i ajuda als usuaris a trobar els lavabos més propers, amb l’itinerari per arribar-hi. Com funciona el web i l'app?

Al desembre del 2013, quan es va presentar el projecte NO PUC ESPERAR! com a primícia,  només existien iniciatives semblants en diversos països com als Estats Units, Regne Unit, Austràlia, Nova Zelanda, Canadà, França i Bèlgica, però NO PUC ESPERAR! ofereix un seguit d'innovacions: 

 • La implicació dels metges en el projecte, ja que són ells els que decideixen quins pacients necessiten la targeta i són ells els qui les lliuren des dels Hospitals Col·laboradors.
 • El fet que la targeta es lliuri únicament als Hospitals Col·laboradors i no en l'associació garanteix que les dades del pacient queden protegides. ACCU Catalunya emet les targetes i les lliure als Hospitals Col·laboradors. L'associació mai tindrà accés a la informació del pacient.
 • Les targetes no són nominals, però estan numerades per seguir un control de lliurament: el nom del pacient només ho coneix el personal sanitari que fa el lliurament, i ACCU Catalunya només coneix la numeració de les targetes que s'han lliurat a cada hospital i el nombre de targetes que s'han lliurat des d'allà.
 • El fet que la targeta sigui gratuïta per al pacient, i que no calgui ser soci de l'ACCU per a rebre-la.
 • No només els pacients amb una MII poden ésser beneficiaris de la targeta sinó també aquells pacients ostomitzats per patologies digestives, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, o bé aquells pacients que els metges col.laboradors en el projecte considerin que han de formar part de la iniciativa.
 • Important: Com a associació de pacients és molt important per a nosaltres que la intimitat del pacient quedi protegida, per això vam estudiar a fons el desenvolupament del projecte NO PUC ESPERAR!® - NO PUC ESPERAR!® perquè es complís aquest punt.

 

NOTA: Existeix un "Protocol d'implementació del projecte" que es troba a "Documents adjunts" d'aquesta pàgina. 

Aquesta iniciativa fou creada l'any 2013 per l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i per la Unitat de Malalties Inflamatòries Intestinals (MII) de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.  El projecte NO PUC ESPERAR! està en desenvolupament continu, i s´actualitza constantment tant per la incorporació de nous pacients com per  l'adhesió de nous establiments i equipaments col·laboradors.

El projecte “NO PUC ESPERAR!” compta amb el suport del Consell Consultiu de Pacients del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat Catalana de Digestologia,  de l'Institut Català de la Salut,  de GETECCU (Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa).

El dia 4 de maig del 2017, la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat una proposta de resoluciósobre el suport als malalts de Crohn i colitis ulcerosa i al projecte “No puc esperar!”. Resolució .

El Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Municipis – ACM, reunit el dia 10 de febrer de 2017, va aprovar la Moció d’adhesió al Projecte “No puc esperar”. 

 

* Informe: Implementació i resultats del projecte "No puc esperar!" - 2016

* Informe: Dades de la implementació del projecte "No puc esperar!"  - Actualitzat 31 de juliol del 2017

 

IMPORTANT: El projecte, amb aquest logo i marca:NO PUC ESPERAR! - ¡NO PUEDO ESPERAR! – NON PODO ESPERAR! – EZIN DUT ITXARON!  està registrat en la OEPM, sent ACCU Catalunya la titular de tots els drets d'ús i explotació d'aquests. L'objecte d'aquest registre és conservar la usabilitat del projecte i procurar que la implementació del mateix es faci d'acord amb el "Protocol d'implantació del projecte" que es troba en "Documents adjunts" d'aquesta pàgina. Les associacions que desitgin implantar-ho a la seva zona, han de contactar amb ACCU Catalunya en aquest enllaç.