Cercador

Establiments / Equipaments adherits

Comparteix a:

Preguntes freqüents

A quins pacients s´adreça el projecte?

A tots aquells pacients que necessiten utilitzar urgentement un lavabo per un problema mèdic, no contagiós.

Es lliurarà la targeta NO PUC ESPERAR! a aquells pacients que els metges col·laboradors considerin que la necessiten. Poden ésser pacients amb malalties inflamatòries intestinals, pacients ostomitzats o colectomitzats, pacients sotmesos a cirurgia per un  càncer de recte, o pacients amb altres malalties i que els seus metges consideren que necessiten la targeta.

 

Qui emet i qui lliura la targeta NO PUC ESPERAR!?

Les targetes s´emeten des d'ACCU Catalunya . Posteriorment, es lliuraran als facultatius especialistes i al personal sanitari de les Unitats MII o Serveis de l´Aparell Digestiu col.laboradors. Són els metges qui lliuren la targeta als pacients que creuen  que la necessiten.

Els pacients no tenen l´obligació de ser socis de l´ACCU Catalunya i les targetes es subministraran de manera gratuïta, i no seran nominals sinó numerades per tal de fer un seguiment dels lliuraments. Al mateix temps es demana als pacients que disposin de l´esmentada targeta que en facin un ús correcte i responsable.

 

On i com puc aconseguir la targeta NO PUC ESPERAR!?

Un pacient podrà obtenir la targeta NO PUC ESPERAR! quan el projecte hagi estat  implantat a la seva zona. Les targetes les lliuraran els metges de les Unitats MII i els Serveis de l´Aparell Digestiu col·laboradors en el projecte; aquests facultatius valoraran quins pacients necessiten la targeta i quins no.

 

M´han diagnosticat una MII. On i com puc aconseguir la targeta NO PUC ESPERAR!?

En cas que li hagin diagnosticat una MII, haurà d´adreçar-se al seu metge especialista. Ell serà el responsable de valorar si considera necessari que vostè disposi d´aquesta targeta. Si seu metge creu que l´ha de tenir i ell mateix forma part d´un equip mèdic col.laborador de NO PUC ESPERAR! serà ell mateix qui li lliurarà. En cas contrari, li remetrà, juntament amb un informe mèdic seu sol.licitant la targeta, a l´equip mèdic col·laborador més proper.

 

No sóc pacient de MII, però el meu metge especialista considera que, pel meu problema, puc tenir accés a la targeta NO PUC ESPERAR!. On i com puc aconseguir-la?

 Si el seu metge considera que pot disposar de la targeta i ell mateix forma part d´un equip mèdic col·laborador de NO PUC ESPERAR! serà ell mateix qui li lliurarà. En cas contrari, li remetrà, juntament amb un informe mèdic seu sol·licitant la targeta, a l´equip mèdic col·laborador més proper.

 

He de pagar per a obtenir la targeta “NO PUC ESPERAR!”?

Les targetes són gratuïtes per als pacients. Només caldrà pagar el duplicat en cas de pèrdua de la targeta.

 

He perdut la meva targeta “NO PUC ESPERAR!”

En cas de pèrdua, s´haurà de sol·licitar una còpia a ACCU Catalunya que la va emetre, adjuntant l´autorització del metge. El cost de la nova còpia serà d´un euro.