Cercador

Establiments / Equipaments adherits

Comparteix a:

Preguntes freqüents

A quins pacients s´adreça el projecte?

A tots aquells pacients que necessiten utilitzar urgentement un lavabo per un problema mèdic, no contagiós.

Es lliurarà la targeta NO PUC ESPERAR! a aquells pacients que els metges col·laboradors considerin que la necessiten. Poden ésser pacients amb malalties inflamatòries intestinals, pacients ostomitzats o colectomitzats, pacients sotmesos a cirurgia per un  càncer de recte, o pacients amb altres malalties i que els seus metges consideren que necessiten la targeta.

 

Qui emet i qui lliura la targeta NO PUC ESPERAR!?

Les targetes s´emeten des d'ACCU Catalunya . Posteriorment, es lliuraran als facultatius especialistes i al personal sanitari de les Unitats MII o Serveis de l´Aparell Digestiu col.laboradors. Són els metges qui lliuren la targeta als pacients que creuen  que la necessiten.

Els pacients no tenen l´obligació de ser socis de l´ACCU Catalunya i les targetes es subministraran de manera gratuïta, i no seran nominals sinó numerades per tal de fer un seguiment dels lliuraments. Al mateix temps es demana als pacients que disposin de l´esmentada targeta que en facin un ús correcte i responsable.

 

On i com puc aconseguir la targeta NO PUC ESPERAR!?

Un pacient podrà obtenir la targeta NO PUC ESPERAR! quan el projecte hagi estat  implantat a la seva zona. Les targetes les lliuraran els metges de les Unitats MII i els Serveis de l´Aparell Digestiu col·laboradors en el projecte; aquests facultatius valoraran quins pacients necessiten la targeta i quins no.

 

M´han diagnosticat una MII. On i com puc aconseguir la targeta NO PUC ESPERAR!?

En cas que li hagin diagnosticat una MII, haurà d´adreçar-se al seu metge especialista. Ell serà el responsable de valorar si considera necessari que vostè disposi d´aquesta targeta. Si seu metge creu que l´ha de tenir i ell mateix forma part d´un equip mèdic col.laborador de NO PUC ESPERAR! serà ell mateix qui li lliurarà. En cas contrari, li remetrà, juntament amb un informe mèdic seu sol.licitant la targeta, a l´equip mèdic col·laborador més proper.

 

No sóc pacient de MII, però el meu metge especialista considera que, pel meu problema, puc tenir accés a la targeta NO PUC ESPERAR!. On i com puc aconseguir-la?

 Si el seu metge considera que pot disposar de la targeta i ell mateix forma part d´un equip mèdic col·laborador de NO PUC ESPERAR! serà ell mateix qui li lliurarà. En cas contrari, li remetrà, juntament amb un informe mèdic seu sol·licitant la targeta, a l´equip mèdic col·laborador més proper.

 

He de pagar per a obtenir la targeta “NO PUC ESPERAR!”?

Les targetes són gratuïtes per als pacients. Només caldrà pagar el duplicat en cas de pèrdua de la targeta.