Cercador

Establiments / Equipaments adherits

Comparteix a:

Targeta NPE

Aquesta targeta pretén facilitar l'accés ràpid a un lavabo a totes aquelles persones que requereixen fer un ús urgent. Per a ésser beneficiari de la targeta cal comptar amb l'autorització d'un metge col·laborador amb el projecte.

El funcionament de la targeta NO PUC ESPERAR! és senzill. El pacient beneficiari ha de mostrar-la en aquells establiments o equipaments adherits a la iniciativa. Amb això, l'autoritzaran a fer servir el seu lavabos de manera gratuïta i el  més ràpidament possible.

 

Com puc aconseguir la targeta NO PUC ESPERAR!?

Les targetes són emeses per ACCU Catalunya. Aquesta associació les lliura als metges de les Unitats MII o els Serveis de l'Aparell Digestiu dels hospitals col·laboradors del projecte, que són els encarregats de determinar quins pacients la necessiten.

Els pacients no tenen l'obligació de ser socis d'ACCU Catalunya i les targetes se subministraran de manera gratuïta. Aquetes no seran nominals sinó numerades per tal de fer un seguiment dels lliuraments. Es demana un ús responsable de les targetes als pacients que siguin portadors de l´esmentada targeta.

 

Quin tipus de pacients poden sol.licitar aquesta targeta?

  • Pacients amb malaltia inflamatòria intestinal.
  • Pacients ostomitzats per qualsevol circumstància.
  • Pacients colectomitzats parcialment o totalment.
  • Pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte.
  • Altres pacients que els metges considerin que necessiten la targeta.

 

Cal tenir en compte que no tots aquests pacients disposaran de la targeta sinó que la tindran només aquells que els metges col·laboradors decideixin que la necessiten.