Cercador

Establiments / Equipaments adherits

  • Inici
  • >
  • Preguntes freqüents
Comparteix a:

Preguntes freqüents

A quins pacients s'adreça el projecte? 

A tots aquells pacients que necessiten utilitzar urgentment un lavabo per un problema mèdic, no contagiós,

Es lliurarà la targeta NO PUC ESPERAR! a aquells pacients que els metges col·laboradors considerin que la necessiten. Poden ésser pacients amb malalties inflamatòries intestinals, pacients ostomitzats o colectomitzats, pacients sotmesos a cirurgia per un  càncer de recte, o pacients amb altres malalties i que els seus metges consideren que necessiten la targeta.

 

Qui emet i qui lliura la targeta NO PUC ESPERAR!?

Les targetes s'emeten des d'ACCU Catalunya. Posteriorment, es lliuraran als facultatius especialistes i al personal sanitari de les unitats MII o serveis de l'aparell digestiu col·laboradors. Són els metges qui lliuren la targeta als pacients que ells creuen que la necessiten.

Els pacients no tenen l'obligació de ser socis d'ACCU Catalunya i les targetes es subministren de manera gratuïta. No seran nominals, sinó numerades, per tal de fer un seguiment dels lliuraments. Al mateix temps es demana als pacients que disposin de l'esmentada targeta que en facin un ús correcte i responsable.

 

On i com puc aconseguir la targeta NO PUC ESPERAR!?

Un pacient pot obtenir la targeta NO PUC ESPERAR! quan el projecte hagi estat implantat a la seva zona. Les targetes les lliuraran els metges de les Unitats MII i els Serveis de l'Aparell Digestiu col·laboradors en el projecte; aquests facultatius valoraran quins pacients necessiten la targeta i quins no.

 

M'han diagnosticat una MII. On i com puc aconseguir la targeta NO PUC ESPERAR!?

En el cas que li hagin diagnosticat una MII, ha d'adreçar-se al seu metge especialista. Ell és el responsable de valorar si considera necessari que vostè disposi d'aquesta targeta. Si el seu metge creu que l'ha de tenir i ell mateix forma part d'un equip mèdic col·laborador de “No puc esperar!” serà ell mateix qui li lliurarà. En el cas contrari, l'adreçarà, juntament amb un informe mèdic sol·licitant la targeta, a l'equip mèdic col.laborador més proper.

 

No sóc pacient de MII, però el meu metge especialista considera que, pel meu problema, puc tenir accés a la targeta NO PUC ESPERAR!. On i com puc aconseguir-la?

Si el seu metge considera que pot disposar de la targeta i ell mateix forma part d'un equip mèdic col·laborador de NO PUC ESPERAR! serà ell mateix qui li lliurarà. En el cas contrari, l'adreçarà, juntament amb un informe mèdic seu sol·licitant la targeta, a l'equip mèdic col.laborador més proper.

 

He de pagar per obtenir la targeta NO PUC ESPERAR!? 

Les targetes són gratuïtes per als pacients. 

 

He perdut la meva targeta NO PUC ESPERAR!

En el cas de pèrdua, s'ha de sol·licitar una còpia aL metge. 

  

Tinc un negoci particular i m'agradaria adherir-me a la iniciativa. Què haig de fer?

Per a col·laborar amb aquest projecte com a establiment privat cal seguir el procediment següent:

  • Entrar a la secció d'Establiments / Equipaments de la pàgina web.
  • Omplir les dades del formulari d'adhesió. Adherir-se al projecte significa que s'autoritza l'ús dels lavabos de manera gratuïta i el més ràpidament possible als portadors de la targeta NO PUC ESPERAR!.
  • Un cop rebut el formulari, ACCU Catalunya  es posarà en contacte amb vostè per lliurar-li els adhesius i la documentació del projecte.

En el Kit de establiments / equipaments es pot trobar més informació sobre aquesta col·laboració.

 

No sóc establiment, ni institució, ni  tampoc pacient. Puc ajudar?

La col·laboració de voluntaris és imprescindible per difondre al màxim possible el projecte NO PUC ESPERAR! atès que la comissió de l'ACCU Catalunya no pot arribar a tot arreu. Els voluntaris de cada zona, amb el suport del delegat de zona i la comissió del projecte, col·laboraran difonent la informació del projecte i promovent adhesions. Per oferir-se com a voluntari s'ha de seguir el procediment següent:

  • Entrar a la secció de Voluntaris del web.
  • Omplir les dades del formulari. Posteriorment, el voluntari rebrà per correu postal la documentació necessària.
  • A més a més, rebrà formació per a conèixer el projecte i el protocol d'actuació.

 

El projecte es pot compartir a les xarxes socials amb el hashtag #nopucesperar.

 

A quina associació he d'adreçar-me?

A ACCU Catalunya. Hi ha diferents  associacions ACCU  distribuïdes per tot el territori espanyol que poden donar suport a totes aquelles persones que ho requereixin. En l'enllaç següent es mostra un llistat de totes les ACCU.

 

Si sóc metge, com puc aconseguir la targeta per a un pacient que crec que la necessita? 

Si un metge especialista visita un pacient amb una MII o amb un altre problema mèdic, i creu que hauria de disposar de la targeta NO PUC ESPERAR! pot derivar-lo a la Unitat de MII o al Servei de l'Aparell Digestiu col·laborador de la seva zona. El pacient haurà de portar un informe mèdic per donar suport a la seva sol·licitud de la targeta, i aquí li lliuraran la targeta esmentada de manera gratuïta.